چاپ رایگان مقالات کنگره در ژورنال های معتبر ISI، ISC پژوهشی و تخصصی:

در راستای ارج نهادن به تولیدات علمی شرکت کنندگان گرامی، دبیرخانه علمی  شرایطی را مهیا نموده است تا تمامی مقالات برگزیده بدون نیاز به داوری مجدد و فقط با استناد به اعتبار پذیرفته شدن آنها توسط کمیته علمی  در یکی از چندین ژورنال معتبر ISI ، ISC  ، پژوهشی و  تخصصی معتبر پشتیبان اکسپت و منتشر گردند. 

علاوه بر این تمام مقالات کنگره در کتاب چکیده مقالات کنگره، مجموعه مقالات کامل کنگره، کنسریوم محتوی ملی جمهوری اسلامی ایران ، سایت مرجع دانش (سیویلیکا) و سایر پایگاه های معتبر درج و نمایه خواهند شد